Περιγραφή

Σε μια εποχή έντονων χωρικών ανισοτήτων, η Δυτική Αττική προβάλει εδώ και δεκαετίες ως η περιοχή- παράδειγμα του μη βιώσιμου μεταπολεμικού προτύπου ανάπτυξης της χώρας και πεδίο ανάδειξης ακραίων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης σημαντικών πτυχών της χωρικής ατζέντας της Δυτικής Αττικής με έμφαση κυρίως στο θεσμικό πεδίο και στο πεδίο των ευρύτερων κοινωνικών θεμάτων με χρήση των εργαλείων της κοινοτικής εργασίας, της κοινωνικής εργασίας με την κοινότητα και του κοινωνικού σχεδιασμού.
Με αυτό το σκεπτικό, συγκεντρώθηκαν άρθρα, εισηγήσεις και μελέτες του γράφοντος της περιόδου 2014-2019 για επιμέρους ζητήματα της Δυτικής Αττικής: Κάποια από αυτά έχουν δημοσιευτεί στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), σε εξειδικευμένα επιστημονικά ιστολόγια και κάποια άλλα αποτελούν κείμενα εργασίας (working papers), κείμενα πολιτικής (policy papers) και εισηγητικές αναφορές και εκθέσεις (reports) κατά την περίοδο απασχόλησης του συγγραφέα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
Θεσμικές και οργανωτικές όψεις, ανάπτυξη και οικονομία, εκπαίδευση και νεολαία, κοινωνική μέριμνα και αλληλεγγύη, ισότητα των φύλων, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υγειονομική όψη αποτελούν τις επιμέρους θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Δυτικής Αττικής ως χωρικής και πολιτικο-οικονομικής ενότητας. Ελπίζουμε το ανά χείρας πόνημα να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο – οδηγό για ερευνητές και σπουδαστές της Δυτικής Αττικής στα πεδία της κοινωνικής και κοινοτικής εργασίας, της τοπικής ανάπτυξης, της διοικητικής επιστήμης και ευρύτερα των κοινωνικών επιστημών αλλά και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για τη διεκδίκηση μιας δίκαιης και αξιοβίωτης ανάπτυξης για την περιοχή.

Σχόλια