ΤΠΕ στη Γ & Δ δημοτικού [e-book]

Συγγραφέας
Τσώνης Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Free Publishing

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας τροποποιεί τον παιδαγωγικό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου η ψηφιακή μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση ερεθίσματος – ανταπόκρισης. Με αυτή τη συνιστώσα πραγματοποιήθηκε η συγγραφή αυτού του βιβλίου. Αποσκοπεί στο να ενθαρρύνεται ο μαθητής στην ορθή χρήση του Η/Υ και στην απλούστευση της καθημερινότητας, καθώς και να εξασκείται μέσα από διαδραστικές εφαρμογές. Σε κάθε ενότητα παρατίθεται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πληθώρα εκπαιδευτικών ασκήσεων, βίντεο, αλλά και φύλλα εργασιών για την εξοικείωση των παιδιών.

ΤΠΕ στην Α & Β δημοτικού [e-book]

Συγγραφέας
Τσώνης Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Free Publishing

Σε μια τεχνολογικά εξελίξιμη εποχή, οι νέοι μαθητές πρώιμα έρχονται σε επαφή με τα ηλεκτρονικά μέσα. Ακριβώς αυτό ήταν και το έναυσμα για τη συγγραφή του πρώτου βιβλίου για τις Τ.Π.Ε. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ο Η/Υ δεν είναι παιχνίδι, αλλά εργαλείο που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της καθημερινότητας, εξοικονομώντας χρόνο. Περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο, έγχρωμες εικόνες, online ασκήσεις, αλλά και διαδραστικές εφαρμογές με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τα περιφερειακά μέρη του Η/Υ. Επιπλέον οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τη ρομποτική μαθαίνοντας βασικές έννοιες προγραμματισμού.

ΤΠΕ στην Ε & ΣΤ δημοτικού [e-book]

Συγγραφέας
Τσώνης Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Free Publishing

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον οι μαθητές καλούνται ολοκληρώνοντας το δημοτικό σχολείο και μεταβαίνοντας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν αποκομίσει πληρότητα και αρτιότητα γνώσεων στις Τ.Π.Ε. Το βιβλίο γράφτηκε για τους μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού με σκοπό τον τεχνολογικό αλφαβητισμό. Περιέχει πρωτότυπο πλούσιο υλικό online ασκήσεων τόσο στις βασικές ενότητες όσο και στη ρομποτική.