Δυτική Αττική - Θεσμικές, Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Όψεις [e-book]

Συγγραφέας
Μπουρίκος Δημήτρης
Εκδόσεις
Free Publishing

Σε μια εποχή έντονων χωρικών ανισοτήτων, η Δυτική Αττική προβάλει εδώ και δεκαετίες ως η περιοχή- παράδειγμα του μη βιώσιμου μεταπολεμικού προτύπου ανάπτυξης της χώρας και πεδίο ανάδειξης ακραίων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης σημαντικών πτυχών της χωρικής ατζέντας της Δυτικής Αττικής με έμφαση κυρίως στο θεσμικό πεδίο και στο πεδίο των ευρύτερων κοινωνικών θεμάτων με χρήση των εργαλείων της κοινοτικής εργασίας, της κοινωνικής εργασίας με την κοινότητα και του κοινωνικού σχεδιασμού. Με αυτό το σκεπτικό, συγκεντρώθηκαν άρθρα, εισηγήσεις και μελέτες του γράφοντος της περιόδου 2014-2019 για επιμέρους ζητήματα της Δυτικής Αττικής: Κάποια από αυτά έχουν δημοσιευτεί στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), σε εξειδικευμένα επιστημονικά ιστολόγια και κάποια άλλα αποτελούν κείμενα εργασίας (working papers), κείμενα πολιτικής (policy papers) και εισηγητικές αναφορές και εκθέσεις (reports) κατά την περίοδο απασχόλησης του συγγραφέα...