Περιγραφή

Δυο κορίτσια που συνδέονται µε στενή φιλία,η Λουΐζ ντε Σωλιέ και η Ρενέ ντε Μωκόµπ, εγκαταλείπουν το µοναστήρι του Μπλουά όπου έχουν περάσει τα σχολικά τους χρόνια σαν οικότροφες και ξεκινούν την κοσµική τους ζωή. Η καθεµιά ακολουθεί τη µοίρα της κι εκεί ακριβώς ξεκινά η αλληλογραφία τους, στην οποία εξοµολογούνται τα συναισθήµατα και τις εµπειρίες τους, καθώς αντικρίζουν την πραγµατική ζωή που πολύ απέχει από την εικόνα που µέχρι τότε είχαν σχηµατίσει, µέσα από την καθολική τους εκπαίδευση στο τάγµα των Καρµελιτισσών. Οι µοίρες τους είναι φαινοµενικά παράλληλες, καθώς και οι δυο φίλες οδηγούνται στο γάµο. Όµως η διαφορετική στάση τους απέναντι στον άνδρα, στον έρωτα και στο θεσµό της οικογένειας, τις οδηγεί σε εντελώς αντίθετα µονοπάτια και τότε η σύγκρουσή τους αλλά και η εκδήλωση της αληθινής τους φιλίας, είναι αναπόφευκτες.

Μορφή e-pub

Σχόλια