Περιγραφή

Αναφέρεται στις ζωές έξι υπαρκτών προσώπων .Το περιγραφικό μέρος είναι πολύ μικρό , χρησιμοποιείται ως όχημα για την επισήμανση και ανάλυση ευρύτερων ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών.

Σχόλια