Περιγραφή

Το παρών βιβλίο αποσκοπεί στην ανάδειξη της φύσης και της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού.
Αυτός είναι το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στην υφήλιο.
Η επιβολή του τους τελευταίους τέσσερις αιώνες, συνεπάγεται καταγραφές εντυπώσεων, στις «μνήμες» όλων μας, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι σωστές.
Ο Αθλητισμός είναι μία δραστηριότητα ανθρώπινη. Συμβάλλει καταλυτικά στην ατομική συμπεριφορά. Λειτουργεί κατευναστικά στην κοινωνική/πολιτική δραστηριότητα.
Πολλά από τα υπόλοιπα όντα παίζουν. Κανένα δεν αθλείται. Η τμηματική μελέτη του κειμένου, συμβάλει στην «εγγραφή στον εγκέφαλό μας» καινοφανών (ατυχώς) πληροφοριών, που αφορούν στα πολιτικά συστήματα.
(Τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα, δημοσιευτήκανε
σε συνέχειες από 25/5/2018 έως 13/6/2018 fb/e-mail/Twitter)
Ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κείμενα
ελεύθερα υποχρεώσεων, κατά την κρίση του.

Στις τελευταίες σελίδες, αλληλογραφία με τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές;
Κοντογιώργη Γιώργο, Νικολόπουλο Φίλιππο

Σχόλια


Δείτε κι αυτά