Περιγραφή

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας τροποποιεί τον παιδαγωγικό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου η ψηφιακή μάθηση μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση ερεθίσματος – ανταπόκρισης. Με αυτή τη συνιστώσα πραγματοποιήθηκε η συγγραφή αυτού του βιβλίου. Αποσκοπεί στο να ενθαρρύνεται ο μαθητής στην ορθή χρήση του Η/Υ και στην απλούστευση της καθημερινότητας, καθώς και να εξασκείται μέσα από διαδραστικές εφαρμογές. Σε κάθε ενότητα παρατίθεται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πληθώρα εκπαιδευτικών ασκήσεων, βίντεο, αλλά και φύλλα εργασιών για την εξοικείωση των παιδιών.

Σχόλια