Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Φθαρμένο εξώφυλλο
Έκδοση του 1975

Σχόλια