Περιγραφή

Κλασική Βιβλιοθήκη του Νέου Ελληνισμού
Απόδοση στη Σύγχρονη Νεοελληνική: Αριστηνός Γιώργος
Σελίδες:254
Καλή κατάσταση.
Κιτρινισμένα φύλλα.

Σχόλια