Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1995

Σχόλια