Περιγραφή

Τόμος Δεύτερος-Τέυχος Β'.
Για μαθητές Γυμνασίου, Πρακτικού Λυκείου και Υποψηφίων για τις Άνωτερες Σχολές του Κράτους.
Έκδοση 13η.
Κιτρινισμένα φύλλα.
Καλή κατάσταση.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά