Περιγραφή

Παλιό στοκ (καινούριο)
Έκδοση του 2001

Σχόλια