Περιγραφή

Σε εξαιρετική κατάσταση
Έκδοση 1966

Σχόλια