Περιγραφή


Βίπερ
Πολύ καλύ κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα

Σχόλια