Περιγραφή

Απαντήσεις στις ασκήσεις για τη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου
Περίληψη και δομή του λόγου
Μετάφραση και νοηματική απόδοση του κειμένου κάθε ενότητας
Γραμματική-Λεξιλογική επεξεργασία-Ομόρριζα
Πλήρης συνατκτική ανάλυση
Ερμηνευτικά-πραγματολογικά δχόλια
Ρητορικοί τρόποι πειθούς-έντεχνες πίστεις
Ερωτήσεις αυτενέργειας θεμελιωμένες στον σχολιασμό
Κριτήρια αξιολόγησης
Παράλληλα κείμενα

Σχόλια