Περιγραφή

Τα ποιήματα αυτά έχουν ένα κοινό σημείο.
Όλα έχουν εμπνευστεί και γραφεί νύχτα μετά τα μεσάνυχτα και υπό βροχή.
Έτσι και η συλλογή έλαβε τον ομόνυμο τίτλο.
Η σειρά των ποιημάτων αυτών αποτυπώνει συναισθηματικές εξάρσεις αλλά και περιγραφή γεγονότων τα οποία έχει βιώσει ο συγγραφέας.
Είναι μια πρώτη προσπάθεια γραφής υπό μορφή ποίησης των σκέψεων και συναισθημάτων του συγγραφέα.

Σχόλια


https://google-analytics.com/ga.js