Περιγραφή

Ιστορική αναδρομή και πολιτισμική αναγκαιότητα

Το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί ένα μάθημα γνώσης και ήθους, καλλιέργειας ψυχής και καλλιέργειας της βούλησης προς το αγαθό. Η βιωμένη εμπειρία της κουλτούρας της Ελληνορθοδοξίας, μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών, αξίζει να μελετηθεί από τους μαθητές, διότι αποτελεί συνδιαμορφωτικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας και της συλλογικής ταυτότητας των Ελλήνων.

Σχόλια