Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα
Τσακισμένες άκρες

Σχόλια