Περιγραφή

Πάς άνθρωπος υποχρεούται να καταβάλη
το αντίτιμον της χθονίας σκιάς του
καλύπτοντάς την με φώς

Σχόλια


Δείτε κι αυτά