Περιγραφή

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
1. Όλη τη γραμματική αναλυτικά σε πίνακες.
2. Όλο το συντακτικό με ανάλυση φαινομένων όπως: προσδιορισμός σκοπού, απαγόρευση, γερουνδιακή έλξη, παθητική περιφραστική συζυγία, ανάλυση μετοχών, πλάγιος λόγος, εξαρτημένοι και λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι, ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού και παράθεσης σε δευτερεύουσα πρόταση.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα