Περιγραφή

Μόνος μαντεύω το είναι μου
μη καταπιωμένος απ' το βόρβορο
στα θεοσκότεινα θεμέλια
όπου γέννηση και θάνατος
αναμειγνύονται σε δίνη. Αλλά,
Θεέ μου, τίποτα δεν μπορώ
να κάνω με κύρος.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά