Περιγραφή

Περιέχει:

- Κείμενο-μετάφραση
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων
- Λεξιλογικούς πίνακες
- Γραμματικά και συντακτικά σχόλια

Σχόλια