Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει πλήρη γραμματική, συντακτική και ερμηνευτική ανάλυση για τα αποσπάσματα του Θουκυδίδη που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των Αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου.

Σε κάθε ενότητα περιέχει:

- κείμενο και μετάφραση σε αντιστοίχιση
- νοηματική απόδοση του κειμένου
- αναλυτική συντακτική ανάλυση
- ερμηνευτική ανάλυση με ερωτήσεις
- πλήρη γραμματική και λεξιλογική ανάλυση
- χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις
- συμπληρωματικές ασκήσεις


Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει Παράρτημα που περιλαμβάνει:
- απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις των αντίστοιχων ενοτήτων του σχολικού βιβλίου
- πλήρη Κριτήρια αξιολόγησης με επιλεγμένα θέματα από την Τράπεζα θεμάτων.

Σχόλια