Περιγραφή

Β' έκδοση.
Πολύ καλή κατάσταση.

Σχόλια