Περιγραφή

Μετ.Παπά-Μπούμη Ρίτα
Βραβείο Νόμπελ
Μέτρια Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα-Χαλασμένο Εξώφυλλο)

Σχόλια