Περιγραφή

Σφράτο θα πει έξωση στα ιταλικά. Στα ελληνικά δε σημαίνει τίποτα. Όμως προφέρεται σαν σφραγίδα, σφρίγος, σφάλαγτο. Το ουσιαστικά άτιτλο αυτό βιβλίο θα μπορούσε να ονομαστεί μ' ένα από τα επιμέρους τμήματά του: ΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΩΡΕΟΙ, ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΓΡΑΦΤΗΚΕ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΘΕΜΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Όμως κανένα δε θα το κάλυπτε ολόκληρο. Γιατί από την αναζήτηση του καταβυθισμένου θησαυρού στη θάλασσα των Ωρεών από την εποχή της Αντίστασης ως την καταβύθιση στο πέλαγος της ζωής της Μεγάλης Ντίβας του λυρικού θεάτρου υπάρχει μια τεράστια απόσταση που τη γεφυρώνει η μυθιστορία του αφηγητή.
Για να διαβαστεί ευκρινέστερα χρειάστηκε το κείμενο να ξαναδουλευτεί από την πρώτη του έκδοση στα 1987 ώσπου να φτάσει στη σημερινή αναθεωρημένη κι οριστική μορφή του.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά