Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται κυρίως στη χρηματοοικονομική ανάλυση των δημοσιευομένων οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και περιορίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ανάλυση που μπορούν να κάνουν οι «εξωτερικοί» αναλυτές, εκείνοι δηλαδή που δεν έχουν πρόσβαση στα μη δημοσιευόμενα στοιχεία.

Σχόλια