Περιγραφή

Οι διηγήσεις αυτού του βιβλίου βασίζονται, όπως λέει κι ο συγγραφέας στον πρόλογό του, σε προσωπικές εμπειρίες του ίδιου. Δεν είναι αποτέλεσμα συγγραφικών φιλοδοξιών ούτε διεκδικούν λογοτεχνικές δάφνες. Είναι απλά μαρτυρίες και αναμνήσεις που φύλαγε ο ίδιος πολλά χρόνια μέσα του και αποφάσισε να τις βάλει στο χαρτί σαράντα χρόνια μετά – λίγο πριν φύγει... Είναι θλιβερή σύμπτωση ότι βρέθηκαν και εκδόθηκαν άλλα σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό του! Διατηρούν, όμως, την αξία τους. Μερικά πράγματα και μερικοί άνθρωποι δεν χάνουν την αξία τους ποτέ…

Λ.Δ.

Σχόλια