Περιγραφή

Εκδ.1979 Μετ.Σολωμού Ευαγγελία
Μέτρια Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια