Περιγραφή

Εκδ1975
Μετ.Κωστελένου Δ.
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια