Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα
Έκδοση 1971

Σχόλια