Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται:

-Βασική θεωρία και εφαρμογές της
-Λυμένες ασκήσεις
-Οι δραστηριότητες και οι εργασίες του σχολικού βιβλίου, αναλυτικά απαντημένες
-Ασκήσεις για λύση, όλων των επιπέδων δυσκολίας
-Θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη
-Ερωτήσεις κρίσεως
-Κριτήρια αξιολόγησης
-Επιλεγμένα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων υποδειγματικά λυμένα
-Απαντήσεις και υποδείξεις των θεμάτων του βιβλίου
-Αναλυτικές λύσεις των ερωτήσεων κατανόησης και των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Σχόλια