Περιγραφή

Νόμος 3919/2011, 3844/2010
Οδηγία 2006/123/ΕΚ

Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων έχει ένα και μοναδικό στόχο, τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, προσελκύοντας από άλλους χώρους επενδυτικά κεφάλαια.
Περισσότερο παραστατικά, ένα φυσικό πρόσωπο, μη γιατρός, μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες, μέσω ενός, δύο ή και περισσοτέρων γιατρών.
Είναι μια ευκαιρία , ανεξάρτητα από τα αρνητικά ή θετικά αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων, για τους νέους και όχι μόνο, να γνωρίσουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επαγγελμάτων, για να επιλέξουν αυτό που θα ήθελαν να ασχοληθούν.

Σχόλια