Περιγραφή

Τι είναι ο Έρωτας; Μη Αρχαίος θεός;
Πόθος σαρκός; Αγάπη αβρή;
Γενεσιουργός; Ατέλειωτος
ή Περατός; Ξέρει κανείς;
Τον έπαθες και διέρχεσαι
τις φάσεις του -τις Εποχές-
μάλλον μοιραία, όσο ζήσεις…

Σχόλια


Δείτε κι αυτά