Περιγραφή

Το παρουσιαστικό και μόνο ενός ατόμου, μπορεί να μας σπρώξει σε λάθος επιλογές.
Ένα αγγελικό πρόσωπο, ίσως να γίνει αιτία να δημιουργηθούν απρόβλεπτες καταστάσεις.
Αν συνδυαστεί κατάλληλα και με το πάθος, τότε πιθανόν να φέρει τη καταστροφή.
Τότε, ούτε φιλίες αντέχουν, ούτε και δεσμοί χρόνων.
Όταν όμως, εκτός από εμφάνιση και πάθος, δεν έχει και ηθικούς φραγμούς, τότε γίνεται τυφώνας που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά