Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Γραμμένο στο εσώφυλλο
Έκδοση του 1978

Σχόλια