Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Έκδοση του 1979

Σχόλια