Περιγραφή

Εκδ. 1986
σελ. 84


Πολύ καλή κατάσταση

Σχόλια