Περιγραφή

Περιλαμβάνει τα βιβλία:

- Οργάνωση Θέσεων Τελωνείων (αρμοδιότητες και καθήκοντα των Υπαλλήλων στα Τελωνεία)

-Δέσμη Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
1ος τόμος Καν. (ΕΕ) 952/2013 Ενωσιακός σελ. 185
2ος τόμος Καν. (ΕΕ) 2446/2015 Κατ΄ εξουσιοδότηση σελ. 650
3ος τόμος Καν. (ΕΕ) 2447/2015 Εκτελεστικός σελ. 450
4ος τόμος Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2016/341 Μεταβατικός

-Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ενημερωμένος μέχρι σήμερα)

-Νόμος 718/77 ενημερωμένος σήμερα (Εκτελωνιστές-Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι)

-Καθεστώτα Διαδικασίες στο Ελληνικό Τελωνείο ICISnet (πρώην Εισαγωγή στην Τελωνειακή Νομοθεσία ΕΕ )

- Εκτελωνιστικά, Ν.718/77/, Δασμολογικά Taric/, ΕνΤΚ/ Τελωνειακά, MyICISnet/ Διαδικαστικά, ΦΠΑ-ΕΦΚ/ Φορολογικά (υπό τύπου ερωτήσεων, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα)

- Εφαρμογές στις Διαδικασίες Τελωνείου -ICISnet, στο Δασμολόγιο -Taric

- Θέματα Διαγωνισμών Έτους 2013 - 2016, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Καβάλας --Απαντήσεις και σχόλια

-Δασμολογική Νομοθεσίας και ΦΠΑ (Ειδικός Προορισμός, Δεσμευτικές Δασμ. Πληροφορίες, Δασμ. Ποσοστώσεις)

Σχόλια

Login για να προσθέστε το σχόλιο σας
  • taniakontidi

    ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ (ΜΕΓΑΛΟ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ;


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα