Περιγραφή

Σε μέτρια κατάσταση
Φθαρμένο εξώφυλλο
Έκδοση του 1977

Σχόλια