Περιγραφή

Στις μέρες μας οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, παίζοντας σημαντικό ρόλο στους εργασιακούς χώρους, στις επιστήμες, στην εκπαίδευση και στη διασκέδαση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ο καταλυτικός τους ρόλος στις αλλαγές που επέρχονται στις συνθήκες εργασίας, στη διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών, στις διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις και στην επιστημονική έρευνα.

Σχόλια