Περιγραφή

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η γνώση και η αποτελεσματική χρήση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού και βασικό κριτήριο για την κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη του κάθε ατόμου. Η καλή γνώση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη αφενός μεν για τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων γνωστικών δομών του ανθρώπου, αφετέρου δε ως πηγή δημιουργίας και προσωπικής ευχαρίστησης.
Η σημαντικότερη, όμως, απόδειξη της καθοριστικής σημασίας των
παραμέτρων του γραπτού λόγου προέρχεται από τον διαρκώς αυξανόμενο βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας για τον εντοπισμό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες γενικά και με δυσκολίες στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή ειδικότερα.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα