Περιγραφή

Αγαπώντας οι άνθρωποι το θαυμαστό, επινόησαν ενδιαφέροντες μύθους που κατέλαβαν τη θέση της ιστορικής αλήθειας, καθώς οι πράξεις των θεών μπερδεύτηκαν με εκείνες των ανθρώπων, ειδικά αν είχαν το ίδιο όνομα, ενώ στα Μυστήρια διδάσκονταν οι σημασίες των εμβλημάτων των θεών. Ο R.P.Knight εξετάζοντας αρχαία αγάλματα και νομίσματα επιχειρεί να διαβάσει τη συμβολική γραφή των αλληγορικών μύθων.

Σχόλια