Περιγραφή

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με μείζονα θέματα ηθικής – δεοντολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα, θεωρούνται πολύ σημαντικές καθώς η φύση του επαγγέλματος τους είναι πολύ συχνά άμεσα συνυφασμένη με τέτοιου είδους ηθικά διλήμματα ή θέματα σχετικά με τη δεοντολογία. Οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στην επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα φέρνουν συχνά στην επιφάνεια δεοντολογικά και ηθικά θέματα όπως τα όρια της έρευνας, οι παρεμβάσεις σε ανθρώπινα όντα, η διπλή χρήση ή κατάχρηση των αποτελεσμάτων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η βιοασφάλεια, η εκμετάλλευση των αναπτυσσόμενων χωρών, κ.ά.

Σχόλια