Περιγραφή

Στόχος του παρόντος εγχειρήματος είναι η διάχυση της εμπειρίας «μεταμόρφωσης» προϋπαρχόντων διδακτικών σεναρίων, μέσω της τεχνολογίας, για τη δια ζώσης αλλά και την εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη & ασύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογών και λογισμικών που προτείνονται από την Επιμόρφωση Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά