Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει την επιστημονική εξειδίκευση της πραξεολογίας της μορφοδοσίας (design), ως της άφατης γνώσης που ειδικότερα προωθεί δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες ως πρότυπα υλοποίησης. Η ανάγνωσή του αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τις ενέργειες που αφορούν τη διαμόρφωση υλοποιήσιμων ιδεών στην Αρχιτεκτονική και τις Εφαρμοσμένες Τέχνες, καθώς και την τεχνογνωσία που καταδεικνύει τη σημασία της γνήσιας αυθεντικότητας με την οποία κάθε μορφοδότης (designer) προσφέρει τη γνώση και τη δημιουργικότητά του υπηρετώντας την αντικειμενική πραγματικότητα αποκαλύπτοντάς τις υλοποιήσιμες μορφές της.

Σχόλια