Περιγραφή

Η παρούσα ιστορική μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια συγκεντρωτικής καταγραφής των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, μέσα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και δευτερευουσών πηγών, τα υπάρχοντα ανασκαφικά δεδομένα και την τέχνη στο σύνολό της. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από διάφορες τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις ανά την αρχαία Ελλάδα, στο αγωνιστικό πρόγραμμα των οποίων υπήρχαν ενταγμένες ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά