Περιγραφή

160+... Εικόνες Φυτών από το Βυζάντιο
Eικόνες με ποικιλία οπτικής και τεχνικής από αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους, υλικού και χρήσης.
Κάποιες είναι φτιαγμένες με εξαιρετική επιδεξιότητα, άλλες είναι άτεχνες μα υποβλητικές.
Κάποιες αποδίδουν υψηλούς συμβολισμούς, άλλες είναι απλά περιγραφικές.
Κάποιες είναι «εικονογραφικά» κείμενα.
Όλες όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και δείχνουν για μία ακόμα φορά, ότι η «Εικόνα του Βυζαντίου» έχει πολλές όψεις.

Σχόλια