Περιγραφή

Η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης στα σιτηρέσια των μηρυκαστικών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Μια λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η καλλιέργεια ελληνικών ποικιλιών ψυχανθών που είναι προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Η σημαντικότερη παράμετρος που τελικά αντικατοπτρίζει τη θρεπτική αξία μιας ζωοτροφής είναι η πεπτικότητά της. Σε αυτό το βιβλίο περιέχονται στοιχεία για την παραγωγή ψυχανθών στην Ελλάδα και για τη θρεπτική τους αξία, ενώ περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της πέψης στα μηρυκαστικά και οι μέθοδοι προσδιορισμού της πεπτικότητας, με έμφαση στην in vitro μέθοδο σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ankom Technology Corporation.

Σχόλια