Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο στοχεύει στην αξιοποίηση του παραμυθιού ως διδακτικού εργαλείου σε τάξεις που είναι κράμα λαών και πολιτισμών, με σκοπό την προσπέλαση των βασικότερων προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της ανομοιομορφίας του μαθητικού δυναμικού. Ως εκ τούτου, διαβάζοντας ο σύγχρονος εκπαιδευτικός τις σελίδες αυτού του βιβλίου θα εμπνευστεί από προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης του παραμυθιού στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη και όχι μόνο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα